Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Regahof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 34450   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34450

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch kasteel uit het laatste kwart van de 19de eeuw gelegen op een oudere site met tegen de straat een portierswoning (nummer 73) uit dezelfde periode.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Regahof

Steenweg op Gelrode 73-75 (Rotselaar)
Eclectisch kasteel met neogotische kapel en portierswoning gebouwd in 1882-1885 in opdracht van Lambert de Wouters d'Oplinter ter vervanging van een 18de-eeuws 'huis van plaisantie', waarbij het ontwerp van het nieuw kasteel toegeschreven wordt aan de Antwerpse architect Joseph Schadde (1818-1894); kasteeldomein van circa 12 hectare vernoemd naar de Leuvense professor en rector Henricus Josephus Rega (1690-1754) die het goed in 1724 aankocht; kasteel omgeven door park in late landschappelijke stijl met ommuurde moestuin, halve serre, grot en serpentinevijver met boogbrugje, eveneens aangelegd in de jaren 1880; vroeg-18de-eeuwse eilandtuin van 'huis van plaisantie' en diverse oude bomen bleven bewaard.


Regahof

Steenweg op Gelrode 73-75 (Rotselaar)
Eclectisch kasteel met portierswoning uit 1880, ommuurde moestuin met serres, domein met ommuring en toegankelijk via poort met hekwerk tussen bakstenen pijlers, landschappelijk park met grot en boogbrug over de serpentinevijver.