Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden

ID: 3448   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3448

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5300

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De in 1942 door de Duitsers opgerichte executie- en begraafplaats van voornamelijk Limburgse verzetsstrijders getuigt van de weerstand tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Monument van de Weerstand, een gedenksteen van 1950, werd in 1953 aangevuld met twee bronzen platen. In het noordoosten van de voormalige begraafplaats werd in 1987 een groot metalen kruis ingehuldigd, het zogenaamde Kruis van de Weerstand. Het geheel getuigt van de Belgische, Limburgse en Hechtelse politieke geschiedenis en bezit om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door de nationaal bekende beeldhouwer Louis Dupont (1896-1967) gesculpteerd bronzen reliëf met de voorstelling van een weerstander met geweer aan de schouder, aangebracht op een enorme rotsblok. Het ontwerp van het reliëf is van de internationaal vermaarde schilder Paul Daxhelet (1905-1993). Louis Dupont ontwierp ook het Luikse Monument voor de Weerstand. De weerstander symboliseert moed, oorlogsstrijd en vrijheid na de overwinning.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Nationaal monument ter ere van het Verzet in Limburg

Kamperbaan zonder nummer (Hechtel-Eksel)
In het 302 hectare grote Gemeentebos, werd begin 1942 door de Duitsers in het geheim een executie- en begraafplaats voor gefusilleerden aangelegd.