Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34481
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34481

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Pontstraat nr. 2 (?). Historische hoeve reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Ter Haeghen", met opper- en neerhof en achtvormige omwalling. Op dat Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) weergegeven als "Ferme Maelzaeke", eveneens met achtvormige omwalling, maar de bebouwing op het opperhof is verdwenen. Heden is de omwalling verdwenen en heefAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Oudepontstraat 2 (Anzegem)
Heden heeft de hoeve een aaneengesloten U-vormige opstelling. Gewitte verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom een bekiezeld erf.