Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34484
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34484

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Mottestraat 14 (Meise)
  • Mottestraat 16 (Meise)
  • Mottestraat 18 (Meise)

Typische éénlaagse boerenhuisjes met pannen zadeldak, uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenhuizen

Mottestraat 14-18 (Meise)
Typische éénlaagse boerenhuisjes met pannen zadeldak, uit de 19de eeuw.