Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34495
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34495

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Merkwaardige burgerwoning met parement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eclectisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Marktstraat 42 (Izegem)
Merkwaardige burgerwoning met parement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eclectisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).