Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met rondbooginrijpoort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34509
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34509

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sterk gewijzigde voorgevel met waarschijnlijk resten uit de 17de eeuw (muurankers ..65).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met rondbooginrijpoort

Albertusplein 4 (Scherpenheuvel-Zichem)
Stadswoning met kern uit de 17de eeuw en rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting.