Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met woontoren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34510
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34510

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 5. Diephuis van drie trav. en vier bouwl. onder afgewolfd zadeldak (n @ straat, Vlaamse pannen), fasegewijs tot stand gekomen. Oudste gebouw met bijhorende woontoren uit XIII A uitgebreid tot tegen de rooilijn i.l.v. XIV A. Huidig uitzicht resultaat van verbouwingen tussen XV - XVII o.m. verhogen van balklaag tussen begane grond en tweede bouwl. 1635: grondige verbouwing n.a.v. het bouwen vaAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met woontoren

Spiegelrei 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), fasegewijs tot stand gekomen.