Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34516
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34516

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee bouwlagen en vier traveeën tellend breedhuis met 19de-eeuws uitzicht, doch mogelijk oudere kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Schrijnmakersstraat 21 (Leuven)
Twee bouwlagen en vier traveeën tellend breedhuis met 19de-eeuws uitzicht, doch mogelijk oudere kern.