Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goederenopslagplaats van de NMBS

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34531   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34531

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 3. Voormalige goederenopslagplaats van de NMBS cf. tegeltableau, opgetrokken in begin XX, ter vervanging van het te klein geworden goederenstation van 1883-1884, dat gelegen was in de huidige Stationsstraat. In gebruik tot 1992 en sinds 1994 drukkerijmuseum van het bedrijf Strobbe. Langgerekte gevel van dertien trav., met lager aanpalende vleugel van twee trav.; zadeldak (n // straat, mechanAanduiding van

Is de vaststelling van

Goederenopslagplaats van de NMBS

Dirk Martenslaan 3 (Izegem)
Opgetrokken in begin 20ste eeuw. Langgerekte gevel van dertien traveeën, met lager aanpalende vleugel van twee traveeën; zadeldak.