Station Neerpelt: stationsgebouw, lampisterie, seinhuizen en wisselhendels

Beschermd monument van 16-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Neerpelt
Deelgemeente Neerpelt
Straat Stationsstraat, Saxbylaan
Locatie Saxbylaan zonder nummer, Stationsstraat 84, Stationsstraat zonder nummer (Neerpelt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72025/117.1
  • OL000043

Is de omvattende bescherming van

Saxby-seinhuis

Stationsstraat zonder nummer, Neerpelt (Limburg)

Alleenstaand gebouwtje ten zuiden van het station; twee traveeën en twee bouwlagen onder overstekend schilddak met geprofileerde houten kroonlijst op dito schoren, daterend van 1914.

Station Neerpelt

Stationsstraat 84, Neerpelt (Limburg)

Het station werd in 1879-1880 gebouwd door de privé-maatschappij Grand Central Belge. De drie linkse traveeën werden in 1901 verhoogd met een tweede bouwlaag.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het stationsgebouw van Neerpelt, de lampisterie - die in het midden van de jaren 1990 werd afgebroken -, de seinhuizen en de wisselhendels.

Waarden

Het spoorwegstation is, met inbegrip van het stationsgebouw, lampisterie en seinhuizen II en IV, en de wisselhendels, beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

de industrieel-archeologische waarde als een in goede staat en volledig bewaard voorbeeld van een klein station met wachterswoning en lampisterie, in 1879-1880 gebouwd door een privé spoorwegmaatschappij namelijk de zogenaamde "Grand Central BeIge", aangepast in 1901 en van seinhuizen met Saxby-systeem voorzien in 1914, dit alles behorende tot de uitrusting van een belangrijke en voor de economie levensnoodzakelijke verbindingsweg tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied hierbij aanleiding gevend tot de vestiging van zware industrieën in de Kempen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.