Beschermd monument

Station Neerpelt: stationsgebouw, lampisterie, seinhuizen en wisselhendels

Beschermd monument van tot (gedeeltelijke opheffing)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
3455
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3455

Beschrijving

Het stationsgebouw van Neerpelt, de lampisterie, de seinhuizen en de wisselhendels waren beschermd als monument.

Op 8 februari 2024 werd de bescherming van het stationsgebouw van Neerpelt, de lampisterie, de seinhuizen en de wisselhendels voorlopig en op 12 juni 2024 definitief gedeeltelijk opgeheven omdat voor een deel van deze bescherming de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. Tijdens de beschermingsprocedure in 1994-1997 werd de lampisterie gesloopt. De buitenwerkingstelling van de seinhuizen en wisselhendels in de late jaren 1990 leidde ook tot het verdwijnen van de wisselhendels.

Deze fiche toont de situatie voor de gedeeltelijke opheffing. De situatie na de gedeeltelijke opheffing raadpleeg je hier.Waarden

Het spoorwegstation was, met inbegrip van het stationsgebouw, lampisterie en seinhuizen II en IV, en de wisselhendels, beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

de industrieel-archeologische waarde als een in goede staat en volledig bewaard voorbeeld van een klein station met wachterswoning en lampisterie, in 1879-1880 gebouwd door een privé spoorwegmaatschappij namelijk de zogenaamde "Grand Central BeIge", aangepast in 1901 en van seinhuizen met Saxby-systeem voorzien in 1914, dit alles behorende tot de uitrusting van een belangrijke en voor de economie levensnoodzakelijke verbindingsweg tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied hierbij aanleiding gevend tot de vestiging van zware industrieën in de Kempen.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Saxby-seinhuizen

Saxbylaan, Stationsstraat (Pelt)
In de omgeving van het station van Neerpelt zijn twee seinhuizen gelegen. Beide zijn Saxby-seinhuizen, genoemd naar de Brit John Saxby, die het principe van mechanische seinposten vernieuwde. Ten zuiden bevindt zich de zogenaamde Blokpost 4, daterend van 1914, en verder ten noorden het gelijkaardige seinhuis II. Alleenstaande rechthoekige, bakstenen gebouwtjes van twee traveeën en twee bouwlagen onder een overstekend schilddak met een geprofileerde houten kroonlijst op dito schoren.


Station Neerpelt

Stationsstraat 84 (Pelt)
Het station werd in 1879-1880 gebouwd door de privé-maatschappij Grand Central Belge. De drie linkse traveeën werden in 1901 verhoogd met een tweede bouwlaag.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.