Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van het langgeveltype

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34562
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34562

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen hoevetje van het langgeveltype uit de 17de eeuw (nok loodrecht op straat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Kerkstraat 3 (Herent)
Bakstenen hoevetje van het langgeveltype uit de 17de eeuw.