Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve De Vleuge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 34578   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34578

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met zandstenen gebouwen en omheiningsmuren rondom het geplaveid erf. Het poortgebouw zogenaamd "Duifhuis" of "De Vleuge", wordt doorgaans gedateerd in de 15de eeuw en is 1894-1901 gerestaureerd naar ontwerp van architect Paul Hankar en onder leiding van G. Van Noten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Vleug

Billaststraat 31 (Steenokkerzeel)
Hoeve met zandstenen gebouwen en omheiningsmuur rondom het geplaveid erf, 15de-eeuws poortgebouw in 1894-1901 gerestaureerd naar ontwerp van architect Paul Hankar en onder leiding van G. Van Noten en boerenhuis daterend uit de 17de of eerste helft 18de eeuw.