Stadhuis Tongeren

Beschermd monument van 30-07-1986 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Stadhuisplein
Locatie Stadhuisplein 9 (Tongeren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73083/181.1
  • OL001255

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadhuis Tongeren

Stadhuisplein 9, Tongeren (Limburg)

Alleenstaand gebouw waarvan de benedenverdieping is opgevat als sokkel voor de twee verdiepingen erboven, en afgelijnd door een geprofileerde kordonlijst.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het stadhuis van Tongeren is, met inbegrip van de toegangstrappen, beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Omwille van de:

  • Historische waarde: omwille van de plaats die het gebouw inneemt in de geschiedenis van de stedelijke instellingen.
  • Artistieke waarde: architectuurhistorisch als belangrijk en vroeg voorbeeld van het classicisme, geïnspireerd op Luikse voorbeelden en op zijn beurt waarschijnlijk inspiratiebron voor de lokale bouwkunst; bovendien belangrijks vanwege de exacte datering.
  • Esthetisch: belangrijk omwille van de stijlkwaliteiten, als daar zijn de evenwichtige proporties en ritmering, en het levendige lijnenspel (hanekammotieven) en materialen.
  • Sociaal-culturele waarde: namelijk de emotionele waarde voor de stedelingen, het gebouw als herkenningspunt, de symboolwaarde, als veruiterlijking van de idee van de stedelijke autonomie, en de inplanting, een accent in het stadsbeeld door het alleenstaand volume."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000309, Tongeren: Stadhuis (J. Gyselinck, 1985).

Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.