Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34581
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34581

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Traditionele bak- en zandsteenbouw; voorheen kruiskozijnen. Verbouwde gevel met gedeeltelijk bewaarde ordonnantie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Kleine Bergstraat 30-36 (Tienen)
Traditionele bak- en zandsteenbouw uit eind 17de of begin 18de eeuw.