Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 34584   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34584

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met vroeg 20ste-eeuws uitzicht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Diestsesteenweg 309 (Aarschot)
Burgerhuis met vroeg 20ste-eeuws uitzicht, mogelijk echter oudere kern van circa 1877.