Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Burgerhuizen In den Prince van Luyck en De Stad Amsterdam

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-11-1985 tot heden

ID: 3459   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3459

Besluiten

Woning In den Prince van Luyck
definitieve beschermingsbesluiten: 25-11-1985  ID: 2117

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft het burgerhuis In den Prince van Luyck en de onmiddellijke omgeving, bestaande uit het naastliggende burgerhuis De Stad Amsterdam.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het pand is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis De Stad Amsterdam

Markt 37 (Maaseik)
Breedhuis in Maasstijl uit 1688, sterk gerestaureerd en gereconstrueerd. Ongelijk aantal traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak met dakkapel.


Burgerhuis In den Prince van Luyck

Markt 36 (Maaseik)
Breedhuis in Maasstijl. Een verspringend aantal traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak. De gevelsteen met opschrift: IN DEN PRINCE VAN LUYCK 1664 werd bij de restauratie teruggeplaatst.