Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhofkerk Sint-Catharina

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34590
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34590

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Van de oude kapel, gebouwd circa 1265, blijft niets meer over. In de 14de eeuw werd ze vervangen door de huidige gotische kerk, opgetrokken uit ijzerzandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhofkerk Sint-Catharina

Kerkstraat-Begijnhof 4B (Diest)
Van de oude kapel, gebouwd circa 1265, blijft niets meer over. In de 14de eeuw werd ze vervangen door de huidige gotische kerk, opgetrokken uit ijzerzandsteen.