Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
3460
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3460

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als burgerhuis uit de 17de eeuw met gecementeerde lijstgevel uit het begin van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Abeelplein 13 (Borgloon)
Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder steil zadeldak, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, zie volume, dakhelling, en laatclassicistische gevelordonnantie uit eerste kwart 19de eeuw.