Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34608
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34608

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën en een zadeldak (leien), links vergroot met twee traveeën tijdens de 19de eeuw, periode waarin het hoofdgebouw uit de 17de-, 18de eeuw werd aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Just. Lipsiusplein 13 (Overijse)
Ruim burgerhuis met oudere kern dat mee het uitzicht bepaalt van het Just. Lipsiusplein dat gekenmerkt wordt door dorps- en burgerhuizen met oudere kernen en gecementeerde gevels uit de 19de en begin 20ste eeuw.