Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Paddy

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
34619
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34619

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa van 1935 ontworpen door een architect uit Spa (naam niet leesbaar op bouwplan). Kenmerkend scherp pannen dak met in de top beplankte puntgevel en imposant schouwvolume op de zijkant.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Paddy

Mercatorlaan 16 (De Haan)
Villa van 1935 ontworpen door een architect uit Spa (naam niet leesbaar op bouwplan). Kenmerkend scherp pannen dak met in de top beplankte puntgevel en imposant schouwvolume op de zijkant.