Beschermd monument

Burgerhuis Den Swaen

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3464
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3464

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

Het burgerhuis Den Swaen is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: omwille van de wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde. De gevel aan de zijde van de Markt vertoont een opstelling in Maasstijl, gecomplementeerd met een voor het Maasdal typische regionale variant, met name de zogenaamde Maaslandse krulgevel. Naast het algemene stijlkenmerk van de Maasstijl, met name het materiaalgebruik (baksteen, kalksteen en mergelsteen), en naast de stijlkenmerken die de gevel plaatsen in de tweede periode van de Maasstijl, lopend van 1620 tot 1680, met name het benadrukte horinzontalisme en de rechte, vlakke vensteromlijsting in plaats van negblokken, komen hier een aantal varianten aan bod, typisch voor de Maaslandse krulgevel: de diephuisopstelling, de enigszins gerekte S-vormige afdekking van de twee of drie geledingen van de top, die in een voluut of in een haak eindigt, en een rondbogig zoldervenster. Gezien de weinige behouden exemplaren van deze regionale stijlstroming heeft het gebouw een belangrijke typologische en documentaire waarde. Voorts is het gebouw een getuige van stijlverwijzingen en –ontwikkelingen in de loop der eeuwen: de gevel aan de Bosstraat vertoont op de benedenverdieping een laat-classicistische ordonnantie, met de typische rechthoekige vensters in vlakke, kalkstenen omlijsting (eind 18de-begin 19de eeuw), met op de bovenverdieping in de tweede helft van de 19de eeuw gewijzigde vensters.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

De Bosstraat 1 [en Markt 38] is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Den Swaen

Markt 38 (Maaseik)
Breedhuis van het enkelhuistype, zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, aan de Boosstraat. Gevel op de Markt huis "Den Swaen", krulgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, op de gevelsteen gedateerd 1649.