Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rondbooginrijpoort van 1752

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34657

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rondbooginrijpoort gedagtekend 1752 bekroond met een heiligennis met een krijger zonder attributen.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Hoeve met U-vormige inplanting

Konijnenbergstraat 63 (Tienen)
Hoeve, gelegen in de bocht van de gekasseide Konijnenbergstraat, net buiten de dorpskern van Goetsenhoven. Ze bestaat uit een centraal erf met boerenburgerhuis en aansluitende schuur ten zuidoosten; parallel ermee, ten noordwesten ligt de stal annex bakhuisje; beide vleugels zijn met elkaar verbonden door een haaks afdak dat het erf aan de westzijde afsluit. Hoewel de sluitsteen boven de schuurpoort het jaartal 1752 draagt, betreft het hier vermoedelijk een hoeve die gebouwd werd in het begin van de 19de eeuw.