Beschermd monument

Kanunnikenhuis

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
3466
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3466

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalige kanunnikenhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als voormalig kanunnikenhuis in classicistische stijl uit het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kanunnikenhuis

Markt 2 (Borgloon)
Het burgerhuis, gelegen aan de Markt, dat een visuele eenheid vormt met zijn linkerbuur is een voormalig kanunnikenhuis. De laatclassicistische gevelordonnantie dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.