Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
3467
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3467

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als 17de-eeuws gebouw met bakstenen pilastergevel en classicistische gevelordonnantie uit de tweede helft van de 18de eeuw (circa 1770-1780).

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Markt 4 (Borgloon)
Merkwaardig enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, uit de tweede helft 17de eeuw, met aanpassing van de ordonnantie in classicistische stijl, circa 1775. Bakstenen pilastergevel op silexplint.