Beschermd monument

Burgerhuis in Maasstijl

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
3468
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3468

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis in Maasstijl.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld in Maasstijl uit de vroege 17de eeuw (1610). De datering geeft het pand een belangrijke documentaire waarde.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in Maasstijl

Markt 5 (Borgloon)
Burgerhuis in Maasstijl, vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder stijl zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd door middel van ankers 16[.]0 (tweede helft 17de eeuw).