Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34683   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34683

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het betreft een herberg en winkel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit het laatste kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg met bakoven

Dorpsstraat 58 (Huldenberg)
Herberg en winkel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit het laatste kwart van de 18de eeuw.