Beschermd monument

Burgerhuis In den Engel

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3469

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

Het burgerhuis In den Engel is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: omwille van de wetenschappelijk, in casu architectuurhistorische waarde en omwille van andere sociaal-culturele waarden, met name het belang voor het stadsbeeld. Het huis is een voorbeeld van classicistische stijl, gekenmerkt door de getoogde muuropeningen in een vlakke, kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen. Deze vorm is de meest gebruikelijke uiting van het classicisme in het Maasland en de geprefereerde stijl voor de burgerwoningen uit het derde kwart van de 18de eeuw, waarvan een vrij groot aantal bewaard bleven in de verschillende steden van de provincie, zij het meestal in gehavende staat. Dit is te wijten aan het feit dat deze gebouwen zich hoofdzakelijk concentreren langs de belangrijke invalswegen, die steeds een intense handelsactiviteit gekend hebben, met alle ingrepen, eigen aan deze handelsfunctie tot gevolg. Typerend is de verbouwing van de eerste bouwlaag, de evoluerende smaak in verband met winkelpuien op de voet gevolgd. Het is wenselijk de bewaarde voorbeelden te beschermen gezien hun belang voor het globale stadsprofiel.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

De Bosstraat 8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis In den Engel

Bosstraat 8 (Maaseik)
Classicistisch breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.