Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Marchand de Bières

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34694   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34694

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige "Marchand de Bières", zie opschrift vensters. In de lintbebouwing opgenomen breedhuis van drie à vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Marchand de Bières

Petrus Basteleusstraat 43 (Sint-Pieters-Leeuw)
Breedhuis met opschrift boven de vensters, drie à vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.