Beschermd monument

Centrale werkplaats NMBS

Beschermd monument van 14-11-1996 tot heden
ID: 347   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/347

Besluiten

Centrale Werkplaats NMBS: delen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-11-1996  ID: 3118

Beschrijving

Volgende resterende delen van de voormalige Centrale Werkplaatsen van de NMBS te Leuven zijn beschermd als monument: De hallen vier, vijf en negen (de grote hal en de ketel- en tendermakerij) en de weegbrug 'Schenck' met bijhorend gebouw.Waarden

Delen van de voormalige Centrale Werkplaats van de 'Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen' voorheen van de Spoorwegmaatschappij 'Grand Central Belge', inclusief de hallen 4,5 en 9 (de grote hal 'ketel- en tendermakerij') en de weegbrug "Schenck" met gebouw zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als exemplarische delen van een grootschalig industrieel complex uit de tweede helft van de 19de eeuw, uniek voorbeeld van een belangrijke werkplaats in oorsprong opgericht door verschillende samenwerkende spoorwegmaatschappijen waaronder de 'Grand Central Belge' op een belangrijk knooppunt in het spoorwegnet en bestaande uit een monumentaal geheel van werkhallen te dateren van 1863 tot circa 1882, opgetrokken volgens de zich toen ontwikkelende constructiemethodes en rond 1920 aangevuld met een grote hal gedeeltelijk bestaande uit recuperatiemateriaal afkomstig van een hal die in 1907 te Hoboken werd opgetrokken, alle te beschouwen als goede voorbeelden van industriƫle architectuur, in casu spoorwegarchitectuur uit de desbetreffende periodes, tevens te situeren in een sociale en ruimtelijke context als centrum waarrond de gemeente Kessel-lo is ontstaan.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als exemplarische delen van een grootschalig industrieel complex uit de tweede helft van de 19de eeuw, uniek voorbeeld van een belangrijke werkplaats in oorsprong opgericht door verschillende samenwerkende spoorwegmaatschappijen waaronder de 'Grand Central Belge' op een belangrijk knooppunt in het spoorwegnet en bestaande uit een monumentaal geheel van werkhallen te dateren van 1863 tot circa 1882, opgetrokken volgens de zich toen ontwikkelende constructiemethodes en rond 1920 aangevuld met een grote hal gedeeltelijk bestaande uit recuperatiemateriaal afkomstig van een hal die in 1907 te Hoboken werd opgetrokken, alle te beschouwen als goede voorbeelden van industriƫle architectuur, in casu spoorwegarchitectuur uit de desbetreffende periodes, tevens te situeren in een sociale en ruimtelijke context als centrum waarrond de gemeente Kessel-lo is ontstaan.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Centrale Werkplaats NMBS

Diestsesteenweg 102 (Leuven)
Het betreft een industrieel complex bestaande uit een monumentaal geheel van werkhallen naar ontwerp van Maurice Urban te dateren van 1863 tot 1882, rond 1920 aangevuld met een grote hal.