Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34700   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34700

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pand dat in oorsprong in de 17de eeuw als huurhuis door het Sint- Pieterskapittel werd opgericht en in de telling van 1674 opgenomen is als "den Thour à la Mode".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Grote Markt 2 (Leuven)
Pand dat in oorsprong in de 17de eeuw als huurhuis door het Sint-Pieterskapittel werd opgericht en in de telling van 1674 opgenomen is als Den Thour à la Mode.