Beschermd monument

Herenhuis De Regenboeghe

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3472
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3472

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het herenhuis De Regenboeghe.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Historische waarde: het gebouw maakt integrerend deel uit van het historische stadsweefsel.
wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde: de kern van het gebouw dateert uit de 17de eeuw en deze oude kern in Maasstijl is duidelijk afleesbaar, onder meer in het volume en de dakhelling, de vensteropeningen (aangepaste kruiskozijnen), het materiaalgebruik, de afwerking van de zijgevels. Het gebouw hoort thuis in de laatste periode van de Maasstijl (1680-1720): hierop wijzen de hoge vensters in vlakke, kalkstenen omlijsting, in tegenstelling tot het negblokkensysteem uit begin 17de eeuw; de gevel krijgt een eerder verticaliserende tendens. De zijgevels zijn opgevat als krulgevels. Dit is een enigszins merkwaardige verwerking van het krulgevelprincipe. Bij het gebruik van de krulgevel, een regionale, Maaslandse architectuurkarakteristiek, wordt immers in regel afgeweken van het voor het Maasland typische breedhuisprincipe. Hier bleef dit principe bewaard en werd de krulgevel voor de zijgevels aangewend.
Artistieke waarde: belangrijke eind 18de-eeuwse deur met rijkelijk gesculpteerd houtwerk in Lodewijk XVI-stijl.
Andere sociaal-culturele waarden: het gebouw is een markant element, onder meer door de belangrijke architectonische details, en domineert met zijn volume het volledige straatbeeld.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

Bosstraat 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis De Regenboeghe

Bosstraat 24 (Maaseik)
Imposant herenhuis van het dubbelhuistype, zeven traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, gebouwd eind 17de eeuw, na de grote brand van 1684, en eind 18de eeuw van een laatclassicistische ordonnantie voorzien.