Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel Heilig Hart

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34826   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34826

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Negentiende-eeuwse kapel toegewijd aan het Heilig Hart. Ze is niet aangeduid op de Vander Maelenkaart van circa 1836, maar wel op de militaire topografische kaart van 1878, uitgave 1882.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel Heilig Hart

Bergensesteenweg zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)
Negentiende-eeuwse met schijnvoegen gecementeerde en beschilderde wegkapel op rechthoekige plattegrond onder zadeldak.