Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Stephanus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34836   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34836

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gotische kerk van zandsteen uit de 16de-17de eeuw, gebouwd op een door een zandstenen kerkhofmuur afgebakende helling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Brussegemplein zonder nummer (Merchtem)
De parochiekerk Sint-Stefanus is een gotisch kerkgebouw, waarvan de oudste bewaarde kern opklimt tot de 16de eeuw, namelijk het koor en het transept. Omstreeks 1905-1906 werd de kerk ingrijpend aangepast en vergroot naar ontwerp van architect Georges Dhaeyer. De kerk is gebouwd op een helling ten opzichte van de Brussegemkerkstraat, die afgebakend wordt door een zandstenen keermuur, en wordt omringd door een heden vergroend kerkhof.