Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden
ID: 3485   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3485

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw met gecementeerde neoclassicistische ornamenten.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Kroonstraat 25 (Borgloon)
Het burgerhuis werd in de tweede helft van de 19de eeuw opgetrokken en aan het einde van de 19de of begin van de 20ste eeuw voorzien van neoclassicistische cementering op de gevels.