Vastgesteld bouwkundig erfgoed

's Hertogenmolens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34851   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34851

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige waterpoort, sluis en molen op de Demer, toebehorend aan de hertog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
De 's Hertogenmolens vormen een uniek molenpatrimonium dat in oorsprong teruggaat tot de 14de eeuw. De huidige constructie, meer bepaald het centrale vijfledige deel met zijn kenmerkende puntgevels dateert uit de 16de eeuw. De molen vervulde in de loop van de geschiedenis verschillende functies van graanmolen, schorsmolen en glasmolen en fungeerde tegelijk door zijn unieke ligging ook als brug over de Demer en als verdedigingsbouwwerk voor de stad.