Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lokaal der Schuttersgilde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34854
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34854

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klein gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl, mogelijk uit de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Lokaal der Schuttersgilde

De Bleek 11 (Diest)
Klein gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl, mogelijk uit de 17de eeuw.