Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoningen van 1922

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34870
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34870

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect A. Roosenboom heropgebouwd ensemble van twee burgerwoningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen van 1922

Koning Leopold I-straat 48-50 (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect A. Roosenboom heropgebouwd ensemble van twee burgerwoningen.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Burgerhuizen van 1922

Koning Leopold I-straat 48-50 (Leuven)