Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3490
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3490

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde: het voormalige pand ‘Dye Golden Handt’ dateert uit de periode van de Maaslandse renaissance, circa 1620. Hiervan getuigt de dakhelling, de volledige binnenstructuur en inzonderheid de achtergevel met twee boogvormige ramen beide geflankeerd door twee rechthoekige ramen met geprofileerde omlijsting. De neoclassicistische voorgevel dateert van het einde van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

Bosstraat 50 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Bosstraat 50 (Maaseik)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw, doch huidig neoclassicistisch uitzicht uit eind 19de eeuw.