Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel van 1854

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34947   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34947

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kapel op het kruispunt met Broek. In de voorgevel gedateerd 1854.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel van 1854

Commijn zonder nummer (Bever)
Kapel op het kruispunt met Broek; in de voorgevel gedateerd 1854.