Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis, gedateerd 1680

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34972
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34972

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 35/ Wapenmakersstraat. Breedhuis van vier + vier trav. en drie bouwl. onder twee zadeldaken (Vlaamse pannen) van 1680 met latere aanpassingen o.m. verlagen van de bovenvensters in 1930. Deels gecementeerde, deels beschilderde lijstgevel met centrale getrapte top (6 tr. + topstuk met bolbekroning) en twee houten dakkapellen met wolfsdak uit XIX; zijgevel met twee aansluitende getrapte toppenAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis, gedateerd 1680

Philipstockstraat 35 (Brugge)
Breedhuis van vier + vier traveeën en drie bouwlagen onder twee zadeldaken (Vlaamse pannen) van 1680 met latere aanpassingen onder meer verlagen van de bovenvensters in 1930.