Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pittehoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34976
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34976

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve van middelgrote omvang, grosso modo ingeplant op U-vormig grondplan en voorafgegaan door een kastanjebomendreef. Baksteenbouw met schaars gebruik van natuursteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pittehoeve

Dutselstraat 99 (Holsbeek)
Hoeve van middelgrote omvang, grosso modo ingeplant op U-vormig grondplan en voorafgegaan door een kastanjebomendreef. Baksteenbouw met schaars gebruik van natuursteen.