Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gehucht Rossem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-10-2010 tot heden

ID: 35   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35

Besluiten

Sint-Medardus- en Gildarduskerk met ommuurd kerkhof en gehuchtkern van Rossem
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-2010  ID: 4767

Beschrijving

Deze bescherming betreft de landelijke gehuchtkern van Rossem met pastorie, dorpsschool en omliggende weiden. De parochiekerk behoort niet tot het dorpsgezicht, maar werd wel apart als monument beschermd.Waarden

De gehuchtkern van Rossem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Vermeld sinds 1112 en in haar huidige voorkomen opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw vormt de op het oude Kerkeveld, in de vorm van een “straatdorp” uitgebouwde gehuchtkern van Rossem een enig voorbeeld van een gaaf bewaarde landelijke kern waarvan het unieke karakter nog wordt versterkt én door een markante configuratie én door een kwaliteitsvolle bebouwing wat het ensemble een opmerkelijke ruimtelijke en stedenbouwkundige waarde verleent.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Rossemdorp 30-32 (Meise)
In oorsprong gemengde gemeenteschool, later (vanaf 1913) gemeentelijke jongensschool, met onderwijzerswoning opgetrokken in 1872 naar ontwerp van J.J. Van Ysendyck.


Pastorie Sint-Medarus en -Gildardusparochie

Rossemdorp 34 (Meise)
In oorsprong 18de-eeuwse pastorie, gedateerd 1767, maar zwaar geteisterd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1916 heropgebouwd. De met cijferstenen gedateerde pastorie, ligt ingeplant te midden van een vrijwel vierkante, volledig ommuurde tuin - deels sier- en deels moestuin - aan straatzijde afgesloten met een lage bakstenen muur met pijlers en hekwerk.