Beschermd cultuurhistorisch landschap

Plateau van Caestert

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 27-11-1978 tot heden

ID
3500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3500

Besluiten

Hoogtenederzetting Plateau van Castaert en mergelgroeven
definitieve beschermingsbesluiten: 27-11-1978  ID: 1216

Beschrijving

De bescherming omvat het plateau van Caestert.Waarden

Het plateau van Caestert is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kanne met het plateau van Caestert, de Tiendeberg en de Muizenberg

Kanne, Vroenhoven (Riemst)
Kanne is gelegen aan de benedenloop van de Jeker, die enkele kilometers verder in de Maas uitmondt. Het Jekerdal, evenals het in 1930-34 aangelegde Albertkanaal, is er diep in het substraat ingesneden, waardoor zeer steile hellingen voorkomen. Tussen de Jekervallei en de Maasvallei is de Sint-Pietersberg gelegen waarvan het landschappelijk meest gave deel het plateau van Caestert is.