Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuizen Brooloos, Laris en Stockhove

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35001

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 86-90. Godshuizen z.g. "BROOLOOS / 1459 - LARIS / 1473 - STOCKHOVE / 1689" cf. opschrift. Meerdere huisjes geschonken aan de parochiedis van Sint- Gillis resp. in: 1459 door J. Brooloos, 1473 door M. Laris en 1689 door V. Stockhove. Vóór 1917 hebben de nog bestaande enkelhuisjes in spiegelbeeld enkel een korfboogdeur aan straatzijde en vensters aan de koerzijde. Na de gedeeltelijke veAanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuizen Brooloos, Laris en Stockhove

Baliestraat 86-90 (Brugge)
Meerdere huisjes geschonken aan de parochiedis van Sint- Gillis. Na de gedeeltelijke vernieling door een bombardement in 1917 herbouwd in 1921 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge).