Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 35038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35038

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Onderkruiertype met vierkante houten romp; zadeldak en bewaarde wieken; overgebracht uit Assent (Mierenberg).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen De Lindenmolen

Leopoldvest zonder nummer (Diest)
Windmolen van het onderkruiertype met vierkante houten romp; zadeldak en bewaarde wieken; overgebracht uit Assent.