Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID: 3505   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3505

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Catharina.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde (documentaire en typologische waarde): het gebouw is een zeer goed voorbeeld voor de sobere en robuste vormgeving die het vroege neoclassicisme kenmerkt, met zijn voorkeur voor de Toscaanse of Dorische orde, en het aanwenden van hemisferische koepels, caissons en tongewelven. Deze stijl is kenmerkend voor de kerkbouw in het midden van de 19de eeuw in het Maasland.
Andere sociaal-culturele waarden: het gebouw is van belang voor de herkenbaarheid van het stadsbeeld, en als herkenningspunt in het stadsgebied.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

Grote Kerkstraat 15, Parochiekerk Sint-Catharina, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Grote Kerkstraat 15 (Maaseik)
Neoclassicistische kerk van 1840, gelegen op een plein, het vroegere kerkhof en klooster van het kapittel.