Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35053
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35053

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met geplaveide binnenplaats, uit midden 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve

Barakkenbergstraat 2 (Herne)
Hoeve met geplaveide binnenplaats, uit midden 19de eeuw.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Semigesloten hoeve

Barakkenbergstraat 2 (Herne)