Kapel Onze-Lieve-Heer van de Kouden Steen en Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kortestraat
Locatie Kortestraat zonder nummer (Borgloon)
Alternatieve naam Onze-Lieve-Vrouw van Compassie

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/114.1
  • OL000131

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Heer van de Kouden Steen en Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Kortestraat zonder nummer, Borgloon (Limburg)

De kapel was eigendom van de plaatselijke rederijkerskamer zogenaamd Die Goudbloeme. Rechthoekige gecementeerde kapel onder zadeldak met dakruitertje, van circa 1850.

Beschrijving

De kapel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de erfgoedwaarde van de kapel als volgt werd gemotiveerd:
Historische en volkskundige waarde: als devotiekapel die voorheen toebehoorde aan de Loonse Rederijkerskamer 'De Goudblomme'.
Architectuurhistorische waarde: als sober, vermoedelijk 19de-eeuws bakstenen gebouw dat recent gecementeerd was.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).

Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.