Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Heer van de Kouden Steen en Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
3506
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3506

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

De kapel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de erfgoedwaarde van de kapel als volgt werd gemotiveerd:
Historische en volkskundige waarde: als devotiekapel die voorheen toebehoorde aan de Loonse Rederijkerskamer 'De Goudblomme'.
Architectuurhistorische waarde: als sober, vermoedelijk 19de-eeuws bakstenen gebouw dat recent gecementeerd was.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Heer van de Kouden Steen en Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Kortestraat zonder nummer (Borgloon)
De kapel was eigendom van de plaatselijke rederijkerskamer zogenaamd Die Goudbloeme. Rechthoekige gecementeerde kapel onder zadeldak met dakruitertje, van circa 1850.