Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gildehuis De Lelie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35065   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35065

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig gildehuis der rederijkerskamer "De Lelie", daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bak- en zandstenen dwarshuis met twee verdiepingen.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning De Leliekamer

Grote Markt 23 (Diest)
Voormalig gildehuis der rederijkerskamer De Lelie, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bak- en zandstenen dwarshuis met twee verdiepingen.