Stadshoeve

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kortestraat
Locatie Kortestraat 9 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/115.1
  • OL000132

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadshoeve

Kortestraat 9, Borgloon (Limburg)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, afgewolfd aan de rechterzijde. Kern uit de 17de eeuw, zie de tekening van Leloup, gevelordonnantie uit eerste helft 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige stadshoeve is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de woning als volgt werd gemotiveerd: als 17de-eeuws gebouw in stijl- en regelwerk met 19de-eeuwse voorgevelordonnantie. Zowel de inwendige structuur, de steile dakhelling als de voordeur met oorspronkelijke benageling verwijzen naar de 17de-eeuwse oorsprong.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.